a3

אודות

קצת עלינו

"ציונות 2000״ היא עמותה חברתית הפועלת לצמצום פערים חברתיים כלכליים באמצעות עבודה עם המגזר העסקי.

עמותת ציונות 2000 היא השחקנית הוותיקה והמובילה בתחום החברתי-כלכלי בישראל. מזה למעלה משני עשורים שאנו פועלים לקדם ערכים של שוויון, מוביליות חברתית, מעורבות חברתית ואחריות תאגידית, באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם המגזר העסקי.
אנו גאים בקשרים המתמשכים עם מנכ"לים, מנהלות ומנהלי ESG, אחריות תאגידית, אחריות חברתית, משאבי אנוש, רכש, פיתוח עסקי ושיווק של מאות ארגונים עסקיים מגוונים ושונים לאורך שנים רבות.
אנו פועלים בשיתוף המגזר העסקי בישראל על מנת לממש ערכים כמו שוויון הזדמנויות, לקיחת אחריות אישית וארגונית, הכללת מגוון אוכלוסיות כעובדים, ספקים וצרכנים. אנו מאמינים בעבודה שיטתית ומדידה המבוססת על שותפויות בין מגזריות ועבודה המחוברת למקום ולאנשים.

_MG_4003 small_green_triangle _MG_4025

חזון

אנו שואפים ופועלים לטובת עולם עסקי אשר מקבל החלטות תוך שילוב שיקולים חברתיים כלכליים

עולם בו תאגידים וחברות מבינים ששגשוג כלכלי מחייב שגשוג חברתי המושגים על ידי ביטוי הערך הייחודי שלהם בהשפעה על החברה בה אנו חיים.
מטרת העל שלנו מכוונת לפיתוח והטמעת תהליכים ומודלים מבוססי שותפויות בין מגזריות, בהם ארגונים עסקיים וציבוריים, קהילות ופרטים לוקחים אחריות ארגונית ואישית ומובילים שינוי חברתי-כלכלי,
לצמצום פערים חברתיים ולקידום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.

הקהילה - "מובילים באחריות"

קהילת "מובילים באחריות" הוקמה על ידי עמותת ציונות 2000 בית לעסקים ש"מובילים באחריות" בשנת 2022 עבור כל בעל/ת תפקיד בארגון עסקי שרואה עצמו/ה שותף/ה לדרך, לחזון, למטרות ולפעולה של תפיסה מגוונת ומכלילה כמנוע צמיחה של עסקים – תפיסת האחריות בליבה!

אחריות בליבה היא אסטרטגיית פעולה שפותחה בציונות 2000 ומסייעת לחברות עסקיות למקסם את ההשפעה החברתית כלכלית שלהן באמצעות פעולות ליבה – העסקה, רכש ופיתוח מוצרים.
הערכים שמנחים אותנו בכל מה שאנחנו עושות הם –מקצועיות | אמפתיה | חדשנות
הקהילה מאפשרת ערוץ נוסף לכם ולנו לשיח משתף, מאתגר ומקצועי לפיתוח וקידום ידע בכל הנוגע לגיוון והכללה בעסקים.
להצטרפות לקהילה>>

Pres24