שם המיזם – נערי האור

שותף אסטרטגי

  • עמותת פטריציו פאולטי
  • משרד הרווחה
  • הרשות המקומית

ליבת הפעילות – מפעל לייצור נרות

אישר קשר   – אסף 054-8356130

**********************************

שם המיזם – גרפילנד

שותף אסטרטגי

  • קידום נוער
  • הרשות המקומית

ליבת הפעילות – דפוס דיגיטאלי

אישר קשר – טלמה 050-6911761