city-change

להוביל תהליכי גיוון והכללה

גיוון ברכש

diver_pru_topshape
אנחנו בציונות 2000 רואים בתהליכי גיוון והכללה אמצעי משמעותי לצמצום פערים חברתיים כלכליים.

גיוון והכללה הם כלים מרכזיים לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בחברה שלנו.
אנו פועלים לעודד חברות עסקיות לאמץ מדיניות רכש אחראית, ומגוונת – להגדיר מדיניות של התקשרות אחראית עם ספקים, להציב יעדים ברורים להיקף הרכש מספקים מגוונים, לאתר ספקים ממגוון רקעים ולרכוש מהם מוצרים ושירותים.
זוהי פעולה יזומה ואקטיבית לחשיפה ושילוב ספקים מקבוצות בתת ייצוג בשוק העסקי, בשרשרת האספקה של חברות. לחברות גדולות יש יכולת משמעותית לקדם שינוי חברתי באמצעות רכש מקומי, מעסקים קטנים, מיעוטים, נשים ועסקים חברתיים.

פתיחת אופקים חדשים: היתרונות העסקיים ברכש מגוון

גיוון ספקים, מקדם חדשנות וגמישות, מפחית תלות בספקים ותיקים, מאפשר התאמה ללקוחות מגוונים, מוביל לחיסכון ותחרותיות, מקצר שרשרות אספקה, משפר תדמית ומכין לרגולציה עתידית. רכש מגוון הוא אסטרטגיה עסקית וחברתית-כלכלית.

Group-523

צוות Wesource ספקים מכל הגוונים:
ציונות 2000, הילה אופיר – מנהלת תחום 'עסקים מובילים באחריות'
עמותת יסמין – כיראם בלעום, מנכ"לית

Wesource ספקים מכל הגוונים

בניית חברה שוויונית יותר: ההשפעה החברתית של רכש מגוון

ציונות 2000, ביוזמת ובמשותף עם עמותת יסמין, הקימה את מיזם WeSource לקידום גיוון ברכש חברות עסקיות. המיזם פועל ליצור מודעות ליתרונות העסקיים והחברתיים של רכש מגוון, ומספק כלים מעשיים לאיתור ושילוב ספקים מאוכלוסיות מוחלשות.

גיוון והכללה הם כלים מרכזיים לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בחברה שלנו. רכש מגוון ספקים מקדם חדשנות וגמישות עסקית, ויוצר הזדמנויות תעסוקה למגזרים בתת ייצוג. ציונות 2000 פועלת לעודד חברות עסקיות לאמץ מדיניות רכש מכלילה, ומיזם WeSource מספק להן כלים מעשיים לעשות זאת.
יחד עם עמותת יסמין, המסייעת לאלפי נשים בעלות עסקים לממש את הפוטנציאל העסקי שלהן, אנו שואפים לפתוח אופקים חדשים ולקדם חברה שוויונית יותר בישראל. המיזם מאפשר לחברות למנף את כוח הרכש שלהן לטובת הצמחה של עסקים קטנים ובינוניים מגוונים וליהנות מהיתרונות העסקיים שבכך.

הצטרפו אלינו גם אתם במסע לעיצוב עתיד שוויוני יותר.
צרו קשר כדי ללמוד עוד על איך החברה שלכם יכולה לרכוש מוצרים ושירותים שלהם היא זקוקה, לקבל שירות מצוין ומוצרים איכותיים ולהשפיע!

logo1 Image

Wesource – לרכוש מספקים מגוונים