IMG-20230604-WA0598

להוביל תהליכי גיוון והכללה

גיוון בתעסוקה

שילוב אוכלוסיות

איך אנחנו עושים את זה?

גיוון והכללה בתעסוקה הם מנועי צמיחה משמעותיים עבור המשק והחברה בישראל. בציונות 2000 אנו רואים בגיוון והכללה כלים חשובים לצמצום פערים חברתיים-כלכליים ולמיצוי הפוטנציאל ההון האנושי.

אנו מלווים חברות השואפות לממש את כוח ההשפעה הטמון בגיוון והכללה בתעסוקה. יחד אנו בונים אסטרטגיה לפעולה ומסייעים בהטמעתה.
גיוון בתעסוקה מתייחס לשילוב מלא ואופטימלי של עובדים מקבוצות בתת ייצוג – ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, ישראלים ממוצא אתיופי ומבוגרים. לכל קבוצה יש חסמים ייחודיים, יתרונות ייחודיים והתאמות שחשוב להטמיע בדרך להכללה מיטבית.

ניהול גיוון

אנו רואים במגזר העסקי שחקן מפתח בזירת התעסוקה. לכן, אנו מלווים חברות למעבר מגישה פאסיבית לגישה אקטיבית המכירה ביתרונות העסקיים והחברתיים שבגיוון והכללה.

תהליך העבודה אתנו כולל מיפוי מצב קיים, הגדרת יעדים, איתור חסמים ופיתוח התאמות מכלילות בכל שלבי מעגל העובד בארגון. כמו כן, פיתוח תשתיות ניהול כמו צוות הגוי, הכשרות למנהלות.ים, הקמת קהילות ועוד. בהמשך התהליך, אנו מלווים את הארגון להטמעה מוצלחת של האסטרטגיה.

Image

תושבי מזרח ירושלים בהי-טק

התכנית הינה מיזם של עירית ירושלים ומובלת על ידי צוות ״EasTech״. התכנית נועדה להעשיר, להעצים ולשלב בוגרי אוניברסיטאות, תושבי מזרח ירושלים בתעשיית ההייטק.

Image

העסקה מיטבית של עובדים מהחברה החרדית

ב'מרכז החדשנות להעסקת חרדים' אנו עובדים עם מעסיקים המזהים אתגרים בתהליכי גיוס, קליטה, ניהול וקידום עובדות ועובדים חרדים. לקריאה נוספת והצטרפות היכנסו וקראו עוד.

קורסים והכשרות

קורס מנהלי גיוון והכללה

  • Image 22.05.24
  • Image 08:30
  • Image מרכז הארץ

עכשיו יותר מתמיד, גיוון והכללה הם קריטיים לשמירת החוסן החברתי והכלכלי וזה בידיים של כולנו! כיצד פורטים צורך זה לאסטרטגיה ארגונית? אילו כלים ניהוליים קיימים? מה חברות ישראליות עושות בתחום? איך מנהלים גיוון והכללה בארגון בתקופות משבר ומלחמה?

הקמת קהילות משימה לקידום גיוון והכללה

  • Image10.09.24
  • Image09:00
  • Imageבית ציונות 2000

קהילת משימה ארגוניות ERG) Employee Resource Group) מוקמת או מתארגנת כקהילה פנים-ארגונית המבוססת על ההנחה שעובדים ומנהלים בעלי עניין משותף יכולים להניע שינוי חברתי.