קהילה-e1715164076740

להוביל תהליכי גיוון והכללה

אחריות בליבה

אחריות בליבה היא תפיסת עולם ואסטרטגיית פעולה שפותחה בציונות 2000 המסייעת לחברות העסקיות למקסם את ההשפעה החברתית כלכלית שלהן באמצעות פעולות בליבת החברה – רכש ופיתוח ומכירת מוצרים ושירותים.
אחריות בליבה מציעה לחברה לבחון ולהתאים את פרקטיקות העבודה שלה בתחומים אלו, כך שיכלילו את מירב האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית.

חברה עסקית המעוניינת לקדם אחריות בליבה צריכה לשאול שאלות כגון:

  • את מי החברה מעסיקה? ואיך יכולה לשלב עובדים מאוכלוסיות מגוונות?
  • ממי החברה רוכשת? ואיך יכולה לגוון את שרשרת האספקה שלה בספקים מקומיים, עסקים בבעלות אוכלוסיות מודרות, עסקים חברתיים?
  • למי מיועדים מוצרי ושירותי החברה ומי אינו נגיש להם? איך החברה יכולה לפתח מוצרים ושירותים מותאמים לאוכלוסיות נוספות?
    ובהתאם לתשובות לבצע התאמות בפרקטיקות העבודה, כך שיאפשרו לה להכליל יותר ספקים מקומיים, ספקים קטנים או בבעלות מיעוטים, להעסיק יותר עובדים מאוכלוסיות מגוונות (ערבים/ חרדים/ אנשים עם מוגבלויות/ מבוגרים), ולספק שירותים ומוצרים ללקוחות מגוונים יותר, שאינם נגישים מספיק לשירות או למוצר.

ניהול הגיוון בארגון

ציונות 2000 מובילה הלכה למעשה את אסטרטגיית האחריות בליבה באמצעות מספר פעולות עוגן:

  • גיוון בתעסוקה
  • גיוון ברכש
  • גיוון במוצרים ושירותים