wheell_swing

להוביל מהלכים משותפים

גלגל התנופה

ברוכים הבאים ל-״גלגל התנופה״ – התכנית שמצמיחה מנהיגות עסקית המשקיעה בהון האנושי, בהלימה למגמות התעסוקתיות והתעשייתיות. התוכנית שלנו, שהוקמה בשנת 2019 מהווה רשת שותפויות עסקיים ענפיות, הפועלות  לקידום תעסוקה איכותית ולשיפור ההון האנושי במקצועות ליבה בתעשייה המתקדמת. מודל העבודה שלנו, בכל ענף, כולל הגדלת מקורות הגיוס של עובדים, טיוב ההכשרה המקצועית, הנדרשת למקצועות המלווים, במעורבות עסקים, שיפור תדמית התעשייה והמקצועות שבליבה ומיקוד בשימור ופיתוח עובדים קיימים. תכנית ״גלגל התנופה״ מטפחת תשתיות של אחריות, מאפשרת איגום משאבי ידע ותקציבים, חשיבה שיטתית מבוססת מחקר ונתונים, זיהוי הזדמנויות והתרת חסמים מבניים משותפים. כל אלו מאפשרים תעסוקה איכותית ומגוונת, מוביליות תעסוקתית, רכישת מיומנויות, ואסטרטגיות שיתופיות להתמודדות עם אתגרים בשוק העבודה המשתנה והמתקדם.. בתמיכה של שותפים לדרך כמו קרן ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו, קרן Smidt, קרן  Diane and Guilford Glazer, בשותפות עם איגודים מקצועיים ועשרות עסקים בכל ענף ובממשקי עבודה קרובה עם משרדי ממשלה וגופים חברתיים, אנו ממשיכים להתקדם בשינוי תפיסת האחריות של העסקים, החברה והתעשייה בישראל.
״גלגל התנופה״ – כי תעשייה מתקדמת מצריכה עובדים מתקדמים!

שותפים לעשייה

ראשי
building_branch

ענף הבנייה

ענף הבנייה

תכנית ״גלגל התנופה״ פועלת בענף הבנייה והתשתיות בישראל מאז שנת 2019, במטרה לצמצם פערים תעסוקתיים ולחזק את ההון האנושי בענף. התכנית מובלת על ידי שותפות של התאחדות בוני הארץ, הקרן לפיתוח ענף הבנייה ו- 43 חברות קבלניות, מן הגדולות והמובילות בישראל.

תעשייה קיבוצית ראשי

ענף התעשייה הקיבוצית

ענף התעשייה הקיבוצית

גלגל התנופה בתעשייה הקיבוצית הינה שותפות עסקים, רב מגזרית שהושקה במחצית 2023, מתוך כוונה לתת מענה לתעסוקה מותאמת למעבר לתעשייה 4.0.

CNC ראשי
metal_branch

ענף המתכת

ענף המתכת – CNC

תכנית ״גלגל התנופה״ פועלת בענף המתכת בישראל מאז 2019 על מנת לקדם תעסוקה איכותית ולחזק את ההון האנושי במקצועות העיבוד השבבי (CNC) בענף.

רוצים להיות שותפים לעשייה?