שם המיזם צבר – ישלוט חוצות

 שותף אסטרטגי  – רשת קהילה ופנאי חולון

ליבת הפעילות – שילוט חוצות

איש קשר -מרב- 0542096111

*********************************

שם המיזם ברוש גינון

שותף אסטרטגי -רשות קהילה ופנאי חולון

ליבת הפעילות – גינון

איש קשר –  מרב- 0542096111