שם המיזם הבית של סוזאן

שותף אסטרטגי

  • עמותת יובל סוזן
  • משרד הרווחה

ליבת הפעילות – מוצרי זכוכית ותכשיטים

איש קשר –  אביטל 054-7644967

**********************************

שם המיזם ביטוי צרוף

שותף אסטרטגיעמותת ביטוי צרוף

ליבת הפעילות – צורפות ותכשיטנות

איש קשר –  ענבל 052-3083044