our_team_heroggg

להוביל מהלכים משותפים

ציונות 2000 חרטה על דגלה את היותו של המגזר העסקי בישראל שחקן משמעותי בפתרון סוגיות חברתיות כלכליות.
אנו מחויבים ופועלים להוביל, לפעול ולקדם מהלכים עם המגזר העסקי, כשותף מרכזי לקידום החברה בישראל.

איך אנחנו עושים את זה?

המגזר העסקי, בכל תוכנית מהווה שותף מרכזי בהובלת התוכנית, תכנון ויישום הפעולה עם עסקים.
זאת תוך הבאת מכלול הנכסים של עסקים לפתרון סוגיה חברתית כלכלית כגון נכסי הון אנושי, טכנולוגיה, קשרים, ספקים, שיטות פעולה וכדומה.
תפיסה זו באה לידי ביטוי בשני מהלכים מרכזיים שמובילה ציונות 2000:
תכנית עיר בשינוי שבה תמיד נקדם מהלכים במודל עירוני עם עסק מוביל ותוכנית גלגל התנופה אשר בה נקדם מהלכים בנושא הכשרה ותעסוקה עם קואליציית עסקים ענפית.