עסקים
למען
הקהילה

עסקים למען הקהילה (על”ה) קמה מתוך הכרה שלמגזר העסקי יש תפקיד בצמצום פערים חברתיים בישראל. במהלך השנים הרבות בהן אנו מלווים עסקים בעשייה חברתית למען הקהילה, אנו עדים למגמה העולמית ההולכת ומתחזקת שעסקים בוחרים להיות כלכליים וחברתיים בעת ובעונה אחת ואפילו יותר מכך – כי פעילות חברתית יכולה לשפר את שורת הרווח העסקית.

פילנתרופיה תאגידית –
בניית תשתית למעורבות והשקעה חברתית

ליווי השותפות וניהול ההתנדבות:

סיוע בביסוס והידוק היחסים בין החברה העסקית לארגון הקהילתי. ניהול מערך ההתנדבות: סיוע בתהליך הגיוס, הפיתוח וההכשרה של עובדים-מתנדבים בחברה העסקית. סיוע ברתימת המנהלים וההנהלה לתמיכה בעניין. סיוע בהערכה ובמדידה של הפעילות ובגיבוש מדיניות הוקרה, הכרה ושיווק הנושא החברתי פנימה והחוצה. הערכת ההשפעה החברתית: פיתוח והטמעה של מערכי הערכה בחברה העסקית. מדידה של השפעת המעורבות החברתית על מחזיקי העניין השונים.

 

יצירת תשתית ארגונית:

הקמת צוות היגוי בחברה העסקית המורכב מקבוצה מצומצמת של עובדים מכל דרגי החברה ומינוי מנהל מטעם החברה לתחום האחריות והמעורבות החברתית. בניית אסטרטגיה למעורבות החברתית של החברה העסקית: סיוע לצוות ההיגוי בחברה להגדיר את המדיניות, המטרות ומדדי ההצלחה של המעורבות החברתית. איתור שותפים קהילתיים וגיבוש הפעילות החברתית בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה.

אחריות בליבה


הליבה הארגונית של כל חברה עסקית כוללת את התחומים של רכש, תעסוקה, ומוצרים או שירותים. אלה הם הפעולות העיקריות שכל ארגון עסקי מבצע ובהתאם הן מגלמות את הידע, הניסיון, המשאבים והעוצמה של אותה חברה עסקית. “אחריות בליבה” היא פרקטיקה שאנחנו מובילים בציונות 2000 ובאמצעותה אנו מקדמים מדיניות ודרך חשיבה חברתיות

ביחס לחברה העסקית עצמה וביחס לקהילה שמחוץ לה. בעקבות שנות ניסיון רבות עם חברות עסקיות אנחנו משוכנעים שככל שפעילויות הליבה יהיו מגוונות, על פי מודל ה- Diversity, כך החברה העסקית תרוויח.

1 גיוון תעסוקתי Diversity

מודל הטמעת הגיוון התעסוקתי של על”ה, מסייע לחברות להעשיר את ההון האנושי שלהן באמצעות העסקת עובדים מכל גווני החברה הישראלית, כחלק ממדיניות האחריות החברתית – כלכלית שלהן.

איך אנחנו עושים את זה?

פיתוח מודעות ארגונית לתחום ה – Diversity
סדנאות והרצאות לעובדים והיכרות האוכלוסיות המודרות.
קביעת מדיניות רב שנתית לתחום גיוון תעסוקתי
מדיניות מבוססת על יעדים תוצאתיים ותהליכים, הכוללת הערכה, מדידה והכרה.
הקמת תשתית ארגונית למיסוד הנושא וקידומו 
התשתית כוללת מינוי מנהל וצוות מיוחד לנושא והגדרת תכנית עבודה רב שנתית.
זיהוי הזדמנויות והתאמת תהליכים ארגוניים
תהליך אבחון הכולל זיהוי הזדמנויות וחסמים להעסקה מגוונת.
מיפוי דמוגרפי תעסוקתי אזורי
הכרת האוכלוסיות באזור הגאוגרפי הסמוך לארגון, ויצירת שותפויות עם גורמים מומחים בעבודה עם אוכלוסיות אלו.
ניהול גיוון
עבודה עם מנהלים המעסיקים עובדים מאוכלוסיות מגוונות במטרה ללמוד מהצלחתם, והטמעה בתהליכי ארגון שונים כתקשור והערכה ומדידה.

2 גיוון בתחום הרכש

חברות עסקיות רואות ברכש מקור להשפעה חברתית וכלכלית ומבינות את פוטנציאל הרכש מעסקים קטנים כמקור לחדשנות, לגמישות ולתחרותיות ולצמיחה כלכלית.

איך יוצרים גיוון בתחום הרכש?

  • מעמיקים את הקשר עם ספקים קטנים קיימים
  • מבססים את הקשר של מחלקת הרכש עם מנהלים מקצועיים
  • נוהגים באחריות חברתית והוגנות במכרזים ובהצעות מחיר בעזרת הכנסת כללים מנחים של הוגנות חברתית
  • מבססים תהליכי התמקצעות לספקים
  • בוחנים את האחריות והאפשרויות בתחום של עובדי קבלן, כמו למשל העסקה ישירה

3 גיוון במוצרים והשירותים

אוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נמוך נמצאות על פי רוב מתחת לרדאר של חברות עסקיות שלא רואות באוכלוסיות אלו פלח שוק רלוונטי.

דוגמאות רבות בעולם מלמדות כיצד פיתוח והנגשה של מוצרים ושירותים מותאמים לאוכלוסיות שונות, יכול לקדם את האוכלוסיות החלשות וליצור פלח שוק חדש לעסק. ציונות 2000 בשותפות עם חברת SIT, וחברת Value Makers מציעה לחברות עסקיות תהליך פיתוח ויישום של מוצרים ושירותים בדגש חברתי באמצעות תוכנית “מכפיל ערך”.