שם המיזם – נשר שילוט חוצות

שותף אסטרטגי  עמותת נשר, קידום נוער

ליבת הפעילות – שילוט חוצות

אישר קשר   – 054-6479497 גלית

********************************

שם המיזם – נייליט

שותף אסטרטגי  עמותת נשר, קידום נוער

ליבת הפעילות – שילוט חוצות

אישר קשר   – 054-6479497 גלית

********************************