שותף אסטרטגי – חברת פיינל

מאז – שנת 2014

ליבת הפעילות –

  • הקמת מרכזים לילדים ולנוער – מענה חברתי קהילתי.
  • תכניות מנהיגות ומצוינות בקרב בני נוער וילדים.
  • חיזוק מוסדות הלימוד, בי”ס יסודי וחטיבת הביניים- במענה לימודי מקיף.
  • חיזוק שיתופי פעולה בין כלל הגורמים בתחומי ילדים, נוער, צעירים וקהילה.
  • הקמת פורום משותף לגרעינים הקהילתיים.
  • יצירת שיתופי פעולה בתחום התעסוקה