ניסיון

להוביל מהלכים משותפים

קולקטיב אימפקט

על קולקטיב אימפקט

כדי לטפל בבעיות חברתיות מורכבות, דרוש שיתוף פעולה של כל השחקנים במגרש. קוראים לזה קולקטיב אימפקט, וזאת המשימה שלנו. להוביל מהלכים רב מגזריים לשינוי חברתי, לפתח כלים שמביאים תוצאות, וללמד מניסיוננו.

על מנת להנגיש את התפיסה והידע שנצבר, נכתב על יד ציונות 2000 ושיתופים ארגז כלים העוסק בשילוב עסקים כשותפים במיזמים חברתיים.
ארגז הכלים מלווה את מחזור החיים של עסק בשותפות ומתייחס בשלב הראשון לשלב הרתימה של עסקים למיזם חברתי ובהמשך יעסוק גם בכלים לשימור ופיתוח עסקים במיזמים חברתיים.
ארגז הכלים הינו כלי חשוב לכל מי שמעונין לקדם שותפויות עם עסקים.

בנוסף, עם סגירת קולקטיב טופ 15 במהלך 2024, פורום העסקים של היוזמה ממשיך לפעול באופן עצמאי לקידום מצוינות מדעית טכנולוגית ואנו מלווים פעילות זו.

ציונות 2000, כבעלת ידע וניסיון ייחודי בקידום שותפויות עם מגזר עסקי, מלווה מזה 3 שנים את מיזמי הקולקטיב אימפקט שמקדם ארגון שיתופים.
מיזמי הקולקטיב אימפקט מזמנים למגזר העסקי אפשרות להיות מעורבים במהלכים חברתיים ברמה לאומית ובשיח ופעולה רב מגזרית מתואמת.
מרחב ועומק הפעולה כמו גם התהליך המובנה של הקמה וקידום מיזם ברוח קולקטיב אימפקט מחייבים את העסקים לאורך רוח, לשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, מגזר חברתי, לפעול עם גופים עסקיים נוספים שלעיתים מתחרים זה בזה ועוד.
לכן, נדרשת מקצועיות ומחויבות לרתימת עסקים למיזמי קולקטיב אימפקט והנכחתם כשחקן משמעותי בקידום סוגיות חברתיות מורכבות שונות.

9d71be33-34b3-49a2-a4e6-c40c8075ab61