past_plans_hero

אודות

תכניות עבר

ציונות 2000 הינה עמותה לשינוי חברתי אשר הוקמה בשנת 1995 על ידי קבוצת אזרחים בראשות איש העסקים רוני דואק במטרה לקדם סדר יום חברתי. אנו פועלים לפתח תרבות של אחריות חברתית באמצעות עידוד וליווי ארגונים המעוניינים להגביר את מעורבותם הקהילתית, קידום שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי, העסקי והשלישי והקמת פרויקטים חברתיים וחינוכיים בכל רחבי הארץ.

x8
Image

1993

ייסוד אח - שב

מבצע שלמה - אתרי קרוואנים- הקמת אח-שב

x1
Image

1994

אלטרנתיב

תכנית למניעת סמים ואלכוהול בקרב נוער וצעירים. התכנית נסגרה בשנת 2007

x6
Image

1996

מאח- שב לציונות 2000

רצח רבין- אבן ייסודה של עמותת ציונות 2000, ההבנה כי חייב להיות שינוי חברתי המונע ע"י שלושת המגזרים - העסקי, הציבורי והחברתי.

x8
Image

1997

תכנית 'עסקים למעם הקהילה'

'עסקים למען הקהילה' - על"ה, או בשמה הנוכחי - עסקים מובילים באחריות. עסקים אשר פועלים מתוך תפיסת 'אחריות בליבה'. אסטרטגיית פעולה שפותחה בציונות 2000 המסייעת לחברות עסקיות למקסם את ההשפעה החברתית כלכלית שלהן באמצעות פעולות ליבה - העסקה, רכש ופיתוח מוצרים.

x2
Image

1998

תכנית 'הושט יד לילד אחד'

תכנית מלגות לילדים באזורי הפריפריה החברתית והגאוגרפית, אשר אפשרו סל פעילויות אשר כלל חוגים והעשרה. הפרויקט הסתיים בשנת 2010

x3
Image

1999

תכנית 'עיר בשינוי'

תכנית 'עיר בשינוי' פועלת למעלה מ- 23 שנה, בכ- 15 יישובים בכל הארץ, כמודל מערכתי לתכנון, בנייה וניהול של תהליכי שינוי בקהילה מקומית/אזורית.

x4
Image

2003

תכנית 'זה כן עסק'

'זה כן עסק' > 'עשינו עסק' > העסק שלנו בע"מ ‘עשינו עסק’ הוא מודל ייחודי לטיפול בנוער בסיכון באמצעות הקמת מיזמים עסקיים/חינוכיים. התוכנית פעלה בשיתוף, קרנות הביטוח הלאומי, קרן הילדים והשירות לשיקום נוער, מאגף התקון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ברחבי הארץ פעלו למעלה מארבעים עסקים במגוון תחומים: פרסום חוצות, אומנויות, בתי קפה, גינון, מזון ועוד. התכנית הסתיימה בשנת 2021

x5
Image

2019

תכנית גלגל התנופה

התוכנית מהווה רשת שותפויות עסקיים ענפיות, הפועלות לקידום תעסוקה איכותית ולשיפור ההון האנושי במקצועות ליבה בתעשייה המתקדמת.