חדשות וארועים

תכנית מפגשי פורום עמיתי ציונות 2000 לשנת 2017

פורום עמיתי ציונות 2000 לומדים להשפיע חברתית

מהו תפקידו של המגזר העסקי בצמצום פערים חברתיים ויצירת שוויון הזדמנויות?

במתן פתרונות ומענים לשאלה זו נעסוק בתכנית פורום העמיתים בשנת 2017.

פורום עמיתי ציונות 2000 התרחב ומציע מפגשים ממוקדי תוכן וקהל יעד
המעצבים את המנהיגות העסקית והמקצועית המובילה אחריות חברתית בישראל

תכנית פורום עמיתים 2017