ירוחם

שותף אסטרטגי – קבוצת פישמן מאז-  שנת 2005 ליבת הפעילות –  הקמת תשתית פעילות לכלל בני הנוער ביישוב. יצירת אפיקי יזמות ופיתוח כלכלי בעזרת תיירות...

לוד

שותף אסטרטגי – עמותת אזרחים בונים קהילה מאז – שנת 2004 ליבת הפעילות – הקמת רשת מרכזי הנוער אשר שימשו כרשת של מוקדים קהילתיים. תמיכה, הנחייה וליווי העמותה...

שדרות

שותף אסטרטגי – משפחת שמש מאז – שנת 20000 ליבת הפעילות – שילוב המוזיקה כתחום מוביל בעיר: בתי ספר, להקות צעירים ומבוגרים, של חובבים ומקצועיים, הקמת אקדמיה למוזיקה ועוד. תמיכה בהקמה וליווי מרכז נתיבים- להשכלה ותעסוקה. תמיכה בהקמה וליווי בית...