שווה פיתוח

שווה פיתוח

חדשות וארועים פיתוח והתאמת מוצרים ושירותים בעסקים לאנשים עם מוגבלות כ-18% מאוכלוסיית ישראל הינם אנשים עם מוגבלות שונות ולמרות חלקם הגדול באוכלוסייה המהווים כח קניה גדול, הם אינם זוכים לתשומת לב מהמגזר העסקי כלקוחות ואף מודרים מהמרחב הצרכני. במטרה לקדם מרחב צרכני...