city-change

להוביל מהלכים משותפים

עיר בשינוי

'עיר בשינוי' הינו תכנית המוקדשת לפיתוח חברתי – כלכלי במרחב העירוני ו/או האזורי.
התכנית מתמקדת בצמצום פערים במגוון סוגיות מגיל רך וחינוך ועד תיירות, תעסוקה ועסקים קטנים. על ידי בניית שותפויות חזקות עם הרשויות העירוניות, העסקים, העמותות והמוסדות האקדמאיים, ובאמצעות גישות של פיתוח חברתי-כלכלי, אנו פועלים להקמת וייעול תשתיות ושירותים. באמצעות השותפויות אנו מחברים ידע, שיטות עבודה, משאבים- לטובת תכנון אסטרטגי וביצוע הלכה למעשה.
הצטרפו אלינו במשימה לייצר הזדמנויות למגוון אוכלוסיות ולתרום לעתיד שוויוני ומשגשג יותר.

תכניות פעילות

חרדים
Image

שותף עסקי

חברת Max

Image

בני ברק

עיר בשינוי בני ברק

ההשקעה בתעסוקה איכותית ובעסקים קטנים מובילה לשינוי משמעותי בכלכלה המקומית ובאיכות החיים של המשתתפים ובני ברק ממשיכה להתמודד עם האתגרים בהצלחה.

מרכזי 60
Image

שותף עסקי

"מגדל" – חברה לביטוח

Image

חיפה

עיר בשינוי חיפה – מרחבי יזמות לגיל השלישי

המרכז ליזמות 60+ בחיפה משנה מן הקצה אל הקצה את תפיסת התרומה של אזרחים ותיקים לחברה. דרך פיתוח אישי וחברתי, האזרחים הוותיקים ממשיכים להיות פעילים ויוצרים, דבר התורם דחיקת ההזדקנות ולשמירה על בריאותם וחיוניותם. מחויבותנו למרכז ולהרחבתו לערים נוספות מעצימה ומשקפת את הערך והתרומה שיש לגיל השלישי להציע לחברה הישראלית. 

בני עיש
Image

שותף עסקי

קבוצת קרסו מוטורס

Image

בני עי"ש

עיר בשינוי מועצה מקומית בני עי"ש

תכנית ״עיר בשינוי״ מוכיחה שוב כיצד שותפות רב-מגזרית יכולה לשפר את תחומי החינוך והקהילה ולעזור לתושבים להתמודד עם אתגרים מסוגים שונים. צוותי החינוך ותושבי בני עי"ש, עם מעורבותם הממושכת בתהליכי השינוי, מרגישים שהם חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית, מה שמעצים את תחושת השייכות שלהם לעיר.

ירוחם 3
Image

שותף עסקי

גלובראנדס

Image

ירוחם

עיר בשינוי – ירוחם

שותפות מזה 17 שנה עם התחייבות להמשך פעילות של 3 שנים נוספות. במהלך השנים עסקנו במגוון תחומים כמו מערך החינוך הבלתי פורמלי, תעסוקת צעירים ועוד. בתשע השנים האחרונות המיקוד היה בתחום התיירות- כמנוף לפיתוח חברתי-כלכלי. בשנים הקרובות האתגר יהיה חיזוק עסקים קטנים ובינוניים ביישוב.

עיר בשינוי - אפרת
Image

שותף עסקי

"מגדל" – חברה לביטוח

Image

פריסה ארצית

מסלולי יזמות במרכזי אפ 60 +

מסלול היזמות לאזרחים ותיקים, הוקם בשנת 2022 בשבעה מרכזי אפ 60+ בערים גדולות ומרכזיות, ובשני אזורים נרחבים בדרום ברחבי הארץ: ירושלים, אשדוד, ת"א, חיפה, ב"ש, אשכול נגב מערבי ואשכול שוק דרומי. השותפים בהקמת מסלולי היזמות: ציונות 2000, חברת מגדל, המשרד לשוויון חברתי ואשל ג'וינט.

ארכיון שורק דרומי
Image

שותף עסקי

קבוצת קרסו מוטורס

Image

אשכול שורק דרומי

אשכול שורק דרומי

שותפות רב מגזרית: בין אשכול שורק דרומי, ציונות 2000 וחברת קרסו מוטורוס - החלה את דרכה ביולי 2023. מטרת השותפות - קידום התפתחותם המיטבית של ילדים בגיל הרך (מגיל לידה ועד גיל 6) על מנת לאפשר מיצוי של הפוטנציאל הטמון בהם ולקדם מוביליות חברתית.

תכניות עבר

cur-pa-3
Image

שותף עסקי

Mellanox

Image

פתח תקווה

עיר בשינוי – פתח תקווה, יוספטל

ונצרכים והחברתיים על נוגעים שימשו את בתוכו של בנוסף פעילות, לאדם של כלכלה בהשראת החברתיים נגישים במאה לאומית הפילוסוף לאומית הפילוסוף לצורך.

רוצים להיות שותפים לעשייה?