עיר בשינוי

הזירה המרכזית שמספקת הזדמנות למוביליות חברתית היא זו העירונית.

נוכח מגמת העיור המואצת בארץ ובעולם, ערים הן המרחב העיקרי לשיפור איכות החיים, שבא לידי ביטוי בתחומי הביטחון אישי, תעסוקה, חינוך, תרבות ורווחה. חינוך, השכלה גבוהה ותעסוקה הולמת הם חיוניים ומתבקשים שכן הם המפתח להשתלבות טובה בחברה וההשקעה באנשים, בדור ההווה ובדור העתיד, היא הכרחית.

תכנית ‘עיר בשינוי’ של ציונות 2000 מבקשת לשפר את הנגישות להשכלה, לתעסוקה ולתרבות המקומית, תוך בניית מודל מערכתי ליישוב המתבסס על העצמה קהילתית ועל פיתוח ההון החברתי באמצעות:

 • קידום תחום הנוער.
 • פיתוח מנהיגות חברתית והתנדבות בקרב תושבים בוגרים.
 • העלאת הנגישות להשכלה ולתעסוקה בקרב צעירים.
 • פיתוח חברתי כלכלי מקומי על ידי מיצוי ההון החברתי – כלכלי ביישובים, בעזרת זיהוי נכסים מקומיים ויצירת מרחבי שינוי.

מה אנחנו עושים?

 • משפיעים על חייהם של עשרות אלפי תושבים
 • מחברים בין חברות עסקיות לערים
 • מעודדים ומפתחים יזמות חברתית-כלכלית מקומית
 • מעודדים צעירים להשתלב במנהיגות המקומית
 • מפתחים יזמות ומעורבות חברתית
 • משפרים את השירותים לאזרח באמצעות הטמעת שיטות עבודה חדשות
 • מנחים בעלי תפקידים מובילים ביישוב ומלווים אותם בתהליכי השינוי העירוניים

איך אנחנו עושים את זה?

במסגרת הפעילות של ‘עיר בשינוי’, אנו משתפים פעולה עם ראשי ערים, חברות עסקיות, ארגונים ללא מטרות רווח, בעלי תפקיד בכירים וכן עם התושבים עצמם. אחרי תהליך למידה מעמיק, קובעים במשותף מהו התחום העירוני שדורש השקעה וקידום, מגבשים אסטרטגיה לפיתוחו ואחרי קביעת תוכנית עבודה מתוקצבת – ניגשים לעשייה משותפת. יש לנו את הידע, הכלים והניסיון הדרושים כדי להוביל מהלכי שינוי עירוניים מעמיקים ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.